Domov Prestranek

Prestranek

Prestranek je večje gručasto naselje na prehodu s Srednje v Spodnjo Pivko, ob želežniški postaji na progi Postojna-Pivka, blizu ceste Postojna-Pivka. Jedro naselja in železniška postaja sta na z. blagi vzpetini nad reko Pivko. Obdajajo ga številni novejši bloki in stanovanjske hiše. Prebivalci so zaposleni v prometu in v obratu podjetja Javor Pivka. V okolici so veliki hlevi za govejo živino kmetijske zadruge iz Postojne. Zemlja je ilovnato peščena. Največ njiv je v smeri proti Kočam, v. proti Matenji vasi pa je gmajna. Na bližnjem Prestranskem ravniku, kjer prevladuje gozd, je več kraških jam. Ob vznožju ravnika so občasni bruhalniki v Dolu pod gradom in v Mrzli jami. V Ovčji jami so odkrili paleolitsko kulturo graventtien, več sto kamnitih orodij. Med kulturnimi plastmi so bila izkopana tudi kurišča in veliko kostnih ostankov ledenodobne favne (jamski medved, severni jelen, alpski svizec). Sorodna kulturna pripadnost velja tudi za kamnita orodja, ki so bila odkrita v jami Zakajeni spodmol. Pri Prestranku je mezolitsko najdbišče Debkov trebež. Prestranški grad je bil v 16. stol. last baronov Edlingov, pozneje baronov Oberburških, leta 1728 pa ga je kupil cesar Karel VI. v zasebno habsburško last. Tu je ustanovil dvorno žrebčarno, podružnico kobilarne v Lipici. Po 1. svetovni vojni je grad spet prešel v privatno last, leta 1926 pa ga je prevzela ital. vojska za vzdrževanje konj. Zdaj je v njem Center za vzgojo jahalnih konj.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Zadnjič posodobljeno (Petek, 27 November 2015 13:25)